valan vel :
Valan Vels vedtekter
Prisliste for Valan Vel
Styrets medlemmer
Medlemmer
Arkiv:
2008
2007
2006
2005
2004
Nyheter:
Framtid i Nord
Altaposten
Nordlys
Fremover
Aftenposten
VG
Dagbladet
Nettavisen_TV2
N24
DN
Dine Penger
Hegnar Online
Nrk
P4
Siste
Andre lokal aviser
Nyttige linker:
Banker
Posten
Telefonkatalogen
SAS_Braathens
Norwegian
DinSide
Ordboken Clue
IT-Avisen
Odin
Chess
Telenor
Aetat
Valautakalkulator
Webcam i NorgeValan Vel´s vedtekter
 

§1 FORMÅL

Valan Vel er ei forening dannet av fastboende og folk som på en eller annen måte føler seg knyttet til bygda Valanhamn. Foreninga skal ha som formål å arbeide for saker som fører til at vi får ei trivelig bygd å bo i eller komme til. Foreninga skal om mulig i samarbeid med kommunen stimulere til dugnadsinnsats av forskjellig karakter, men slik at kommunen dekker kostnader til bruk av materiell og bruk av maskinelt utstyr. Foreninga skal også ivareta grunneiernes interesser, og da særlig i utmark, det gjelder jakt, fiske og også turisme når det måtte komme.
Valan Vel vil være behjelpelig med tilrettelegging å støtte til oppstart av diverse tiltak som medlemmene måtte foreslå.§2 ÅRSMØTE INFORMASJON

Årsmøtet avholdes mellom 15. juli og 15. august. Alle betalende medlemmer har rett til å møte. Årsmøtet innkalles av styret gjennom foreningas avis "Valanposten". Styret informerer om sine møter gjennom avisa, eller den enkelte medlem kan be om skriftlig referat fra sekretær.§3 STYRET

Valan Vel ledes av 6 styremedlemmer; leder, nestleder, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer samt 2 varamedlemmer. Halve styret utskiftes annet hvert år. Leder og kasserer disponerer foreningas bankkonto hver for seg, men begge undertegner i fellesskap i viktige saker.§4 ØKONOMI

Kontigenten skal inntil videre være kroner 140,-. Dette inkluderer Valanposten fritt tilsendt. Barn under 15 år betaler kroner 20,-. Foreninga skal hvert år prøve å få til ei utlodding for å styre økonomien. Det taes sikte på å få til flere arrangementer gjennom året for å få inn penger til foreningas arbeid.Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 24. juli 1999.

Hildur Garden Hansen
Leder

Karl-Otto Jacobsen
Sekretær

Tilbake til Valan Vels startside...

.

Rutetider for MS Kvænangen!
Hvordan blir været??

© valanhamn.net 2000 - 2008