valan vel :
Valan Vels vedtekter
Prisliste for Valan Vel
Styrets medlemmer
Medlemmer
Arkiv:
2007
2006
2005
2004
Nyheter:
Framtid i Nord
Altaposten
Nordlys
Fremover
Aftenposten
VG
Dagbladet
Nettavisen_TV2
N24
DN
Dine Penger
Hegnar Online
Nrk
P4
Siste
Andre lokal aviser
Nyttige linker:
Banker
Posten
Telefonkatalogen
SAS_Braathens
Norwegian
DinSide
Ordboken Clue
IT-Avisen
Odin
Chess
Telenor
Aetat
Valautakalkulator
Webcam i NorgeFORENINGEN VALAN VEL:
 
Dokumenter fra Valan Vel

Tirsdag 06.11.2007


Nå er de siste mottatte dokumenter fra styret i Valan Vel kommet på nett:
Årsberetning for 2006-2007...
Referat fra årsmøtet 21.07.2007...

.
Hvem har betalt?
Inn
betalinger er ikke merket!


Mandag 04.06.2007

Valan Vel
har mottatt flere innbetalinger på kr 150,-, MEN:
Fakturabilagene mangler navn på INNBETALER!!!!

Har du betalt medlemskontigenten UTEN Å SKRIVE PÅ ditt navn, må du ta kontakt med kassereren i foreningen. Du kan enten ringe Knut på mobil: 990 07 094 eller sende en mail, klikk her...
.
Valan Vels prisliste


Mandag 04.06.2007


Prislisten finner du her...
.
Sponsorer 2007


Søndag 03.06.2007


Valan Vel har også i år egne sponsorer som støtter foreningens arbeid ved å annonsere i Valanposten.

Årets sponsorer får som ekstra tjeneste, i tillegg til annonsen som vil komme i årets to nummer av Valanposten, også sin firmalogo på våre nettsider.

Logoene vises
nedover denne siden til høyre, og er klikkbare. Når du klikker på dem vil du komme til deres egne nettsider. Dersom ikke spnsoren har egne nettsider, vil liken bringe deg direkte til deres kontaktinformasjon.

Alle sponsorenes annonser som vil komme i årets 2 nummer av Valanposten vil være like store, og med tilpasset innhold til den enkelte bedrift. Som eksempel viser vi Materialhandelens
annonse i årets 2 aviser her...

Dersom også du ønsker å annonsere i Valanposten, må du ta kontakt med oss så raskt som mulig! Første nummer blir sendt ut i begynnelsen av juli. Send i såfall en epost til oss her...

.
Valan Vels vedtekter


Mandag 04.06.2007


Vedtektene finner du her...
.
Oppdatert medlemsliste 2007


Mandag 04.06.2007


Listen over medlemmer i Valan Vel som har betalt kontigenten for
medlemsåret 2007 finner du her...


Sjekk selv listen, og gi beskjed hvis det er feil på deg!
.
Valgkomite og Valg 2007

Tirsdag 13.02.2007


Valan Vels valgkomite 2007:
Charles Garden, leder
Kari-Ann Opland
Olga Pettersen

Styrerepresentanter som har sittet i Valan Vels styre i 2 år og derfor er på valg:
Kjell Roar Robertsen, sekretær
Knut Harald Hansen, kasserer
Egil Johan Garden, styremedlem
Raimond Thomassen, styremedlem
.

Referat fra styremøtet lørdag 26. mai 2007

Torsdag 31.05.2007


Referatet finner du her...
.

Arkivene er oppdatert!

Tirsdag 13.02.2007


Arkivene for Valan Vel er oppdatert med med de filene som lå ute på internett på de gamle nettsidene til Valanhamn. Arkivet er inndelt etter årstall, og du finner linkene i margen til vensre.

Kontaktinfo for Valan Vel´s styre

Mandag 12.02.2007


Kontaktinformasjon er oppdatert, du finner den her eller øverst i margen til venstre.
.Rutetider for MS Kvænangen!
Hvordan blir været??

© valanhamn.net 2000 - 2008