valanhamn:
valans historie
Bygdeveg 1938
DS kaia
skolebrakka
gamle valanværinger
oss på nett
kaisaken
MS kvæanangen
kart
satelittbilde
webkamera
flyfotos
Arkiv:
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Nyheter:
Framtid i Nord
Altaposten
Nordlys
Fremover
Aftenposten
VG
Dagbladet
Nettavisen_TV2
N24
DN
Dine Penger
Hegnar Online
Nrk
P4
Siste
Andre lokal aviser
Nyttige linker:
Banker
Posten
Telefonkatalogen
SAS_Braathens
Norwegian
DinSide
Ordboken Clue
IT-Avisen
Odin
Chess
Telenor
Aetat
Valautakalkulator
Webcam i Norge

Bygdeveg/jordbruksveg i Valan
år 1938

30-årene var på alle måter meget vanskelig i hele landet. Sosial nød rådet. Folket hadde ikke arbeide som ga inntekter til skikkelig livsgrunnlag. Enkelte familier hadde store problemer for å få endene til å møtes, men med gode naboers gavmildhet gikk det bra.

Tekst: Einar Garden (2000)

Året 1936 skjedde noe spesielt. Landet fikk en ny regjering. En regjering som hadde en moderne, nytenkende, og ikke minst radikal politikk. Den nye stats-ministeren, Johan Nygaardsvold, la om til en ny politisk og økonomisk kurs, som skulle få fart på distriktene i alle deler av landet. Man kan si det slik at Nygaardsvold åpnet pengesekken som den borgerlige og aristokratiske politikken hadde tettet igjen. Inntil da hadde landet nærmest ligget brakk.

Planlegging for å få fart på jordbruket, fiske og industri kom i gang, og resultatene var merkbare alt det første år.

Kommunene ble pålagt oppgaver på flere områder. En av oppgavene var å sørge for å få fart på jord-bruket, bl.a. fremme krav om midler til bygde- jordbruks-veger. Vegene skulle gi større muligheter for å nå frem til nydyrkingsarealer.

Dette ga Valanhamn muligheten til å få bygget bygde/jordbruksveg. Jordstyret i Kvænangen v/herredsagronomen og ord-føreren gikk inn for å få planlagt bygde-vegen for Valan samfunnet. Ansvaret for jordbruksvegene lå hos jordbruks-myndigheten i kommunene. Folket i Valan var inne i en brytningsperiode når det gjaldt nybrott og dyrking av jord, og husdyrholdet var godt i gang. Det var liv og røre på de fleste gårdene, og nå lå liksom alt til rette for den stille og fredelige lille bygda. Bygda med sin innbydende natur; skogkledt med høge åser og fjell, som hver på sin måte gjør naturen så tiltrekkende, sommer som vinter, skulle bli tilgodesett med en vegstump. Det skulle skje noe her. Midler til veg-arbeidet var avsatt.
Vegtraseen skulle bygges mellom Innerelva og Ytter-elva/Gammelgårdelva. Slik ble elvene omtalt på navn.

Før man kunne komme i gang måtte vegbiten stikkes og kostnadsberegnes. I mel-lomtiden oppstod det et aldri så lite problem idet noen grunneiere hadde skiftet mening om hvor vegen skulle legges.
Jordbruksmyndighetene og noen grunneiere mente veien skulle legges ned mot fjæra. Dette med tanke på en videreføring av vegen mot Præstla og Langstrand. Jeg har forstått det slik at for å komme i gang det året, måtte det inngås kompro-miss med noen av grunneierne. Resultatet ble å legge vegen der den går i dag. Kanskje hadde noen i tankene å fremme senere krav om veg til utmarksområd-ene ved Storlia.
Rykter om dette gikk i nabolaget og oppsitterne på Præstla og Langstrand var selvsagt skuffet. Vegen var nå endelig klar for bygging og satt ut på akkordanbud.

To arbeidslag ble tatt ut for oppdraget. Håkon Bless - Djupanvik og Julius Dypvik - Kjøllefjord - Nordstrømmen ble formenn for hvert sitt arbeidslag. Muligens besto lagene av 8 eller 10 mann.

Arbeidene kom i gang på ettersommeren, og jeg men-er å huske at hvert lag had-de en akkordlengde på ca. 400 m. Hvor store summer akkordene innehadde er jeg usikker på, men jeg tror dagsfortjenestene lå rundt ca. 3-5 kr. pr dag.
Arbeidsdagen var fra kl. 07.00-kl. 17.00 med to inn-lagte spisepauser.

Arbeidene den gang ble utelukkende utført av menneskekraft. Hjelpemidlene var enkle, som eksempelvis spade, jordøks og trillebår. Det beste de hadde som hjelpemiddel, var hest og bikkvogn. Som man skjønner var det ingen lett opp-gave for de fra før så trøtte og utslitte armer og rygger. Men folket som jobbet syntes å være fornøyde og glade. De tenkte nok mest på den ekstra slanten de kunne tilføre en ellers mager husholdningskasse.

I alle fall; drømmen om en vegbit gjennom den natur- skjønne bygda hadde fått sin spede begynnelse i Det
Herrens År 1938.

Tilbake til startsiden, klikk her...Rutetider for MS Kvænangen!
Hvordan blir været??

© valanhamn.net 2000 - 2008