Valan Hunters
 
 
 
Nyttige linker:
     
Offentlige nettsider:   Lover og forskrifter:
Direktoratet for naturforvaltning   Forskrift om fiskeravgift
Hjorteviltregisteret   Forskrift om forvaltning av hjortevilt
Jegerregisteret   Forskrift om jakt- og fangsttider
Kvænangen kommune   Forskrift om kommunale viltfond
Troms fylkeskommune   Forskrift om minsteareal for hjortevilt
Fylkesmannen i Troms   Forskrift om utøvelse av
jakt og fangst
Norge.no   Forskrift om viltforvaltning på statsgrunn
Regjeringen.no   Rovviltforskriften
Skoginfo   Lov om friluftslivet (friluftsloven)
Miljøstatus i Norge   Lov om laksefisk og innlandsfisk
Statistisk sentralbyrå   Lov om viltet (viltloven)
Ved påkjørsel av vilt i Kvænangen   Lov om skytevåpen (våpenloven)
     
Jaktskole:   Jakt og fiskesider:
Velkommen til jegerprøven    
Jegerprøven - test   Friluftsliv.no
Jegerprøven - demotest   Jakt- og fiske.no
Zensor.no   Jeger.no
    Jaktweb.no - Jegerportalen
    Norges jeger- og fiskeforbund
Shopping:   Jeger og hund
Videreforedlingsutstyr   Natur Nrk
Jerven    
norma.cc    
norteamengross.no    
aaserud.no    
xxl.no    
artemis.as    
Pan jakt og fritid    
vaapensport.no    
interarms.no - jakt og våpen    
Winge våpen    
Moe & Co    
Jaktdepoet    
eurotex.no - Mye salg    
     
     

 

 
© valanhamn.net 2007